ordinační doba - aktuálně neplatné
  Akutní stavy a neobjednaní Objednaní
Pondělí 7:30 - 9:30 9:30 - 14:00
Úterý 7:30 - 9:30 9:30 - 14:00
Středa 7:30 - 9:30 9:30 - 13:00
Čtvrtek 12:00-14:00 14:00-18:00
Pátek 7:30 - 9:30 9:30 - 13:00
Rozvrh ordinaèních hodin a objednávání
Na preventivní prohlídky, prohlídky do zamstnání, vyšetøení na øidièské a jiné prùkazy, pøedoperaèní vyšetøení, láznì, apod. je nutné se pøedem objednat na telefonním èísle +420 466 613 067
.

Informace týkající se mimoøádností v ordinaèní dobì najdete vždy na úvodní stránce nebo  Aktuality.
Ordinační a provozní doba
Provozní doba se shoduje s ordinační dobou